Magunkról

A Beregszászért Alapítvány eredményei, tevékenysége

Alapító okiratok megtekintése itt.

A 2012-ben megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő Beregszászért Alapítvány elsődleges feladatának tartja a beregszászi és környékbeli magyarság erkölcsi és anyagi támogatását nemzeti identitásának megőrzésében.  Célja Beregszász (a kárpátaljai magyarság szellemi és földrajzi központja) magyar jellegének megőrzése, történelmi és kulturális értékeinek megóvása, újabbak teremtése. Az alapítvány feladata továbbá, hogy lehetőségeihez mérten segítse az idős, nehéz körülmények között élő embereket, valamint a fiatalokat. Támogatja a magyar történelmi egyházakat is.

E célok megvalósítása érdekében az alapítvány adományokat gyűjtött és gyűjt a beregszászi református egyház számára a templom orgonájának javítására, valamint a római katolikus egyház számára iskolaépületének tatarozására.

Az utóbbi években az alapítvány által meghirdetett közadakozásnak köszönhetően három magyar mellszobor került Beregszászra: Szent István királyunké, dr. Linner Bertalan egykori beregszászi sebész főorvosé és szőlőnemesítőé, valamint Esze Tamásé. Több domborművű emléktáblát is elhelyeztünk a város középületein, csupán néhányat említve: Bendász István beregszászi görög katolikus kanonokét, Báthy Anna beregszászi születésű Kossuth-díjas operaénekesét, továbbá Kossuth Lajos bronz reliefjét a nevét viselő beregszászi középiskola homlokzatán.

Az emlékművek létrehozásával kettős célt követünk: egyrészt erősíteni akarjuk az őslakos beregszászi magyarság nemzeti azonosságtudatát, a magyar múlt iránti büszkeségét, másrészt pedig a betelepült ukránoknak és oroszoknak szándékozunk bebizonyítani, hogy gazdag történelmi, irodalmi, művészeti hagyományokkal rendelkezik ez a város, az egykori Bereg vármegye székhelye.

Természetesen más jellegű tevékenysége is van az alapítványnak. Folyamatosan gyűjtünk új és használt szépirodalmi kiadványokat és tankönyveket a beregszászi iskolák számára, valamint pénzadományokat a nyugdíjasok megsegítésére. Felvállaltuk a beregszászi Beregvidéki Múzeum irodalmi részlegének létrehozását, már eddig több emlékérmet és a várossal kapcsolatos szerzők mintegy 50 könyvét gyűjtöttük össze és juttattuk el azok egy részét a múzeumnak.  Minden évben egy-egy iskolát is megajándékozunk: 2011-ben az újraindításának 20. évfordulóját ünneplő beregszászi Bethlen Gábor Gimnáziumnak, 2012-ben pedig a megnyitásának 110. évfordulóját méltató beregszászi Kossuth Lajos Középiskolának adtunk történelmi és földrajzi falitérképeket, nemzeti színű zászlókat.

2012-ben létrehoztuk a Beregszászért Alapítvány Baráti Körét, amelynek már több mint 150 tagja van. Ezek a ma már Magyarországon élő egykori beregszásziak és a várossal rokonszenvezők támogatják adományaikkal az alapítványt, amit mi apró ajándékokkal — általunk készíttetett beregszászi kártyanaptárakkal, emléklapokkal, beregszászi karácsonyi-újévi üdvözlőlapokkal, DVD-lemezekkel, könyvekkel stb. — viszonozzuk. Nagy sikert aratott az Esze Tamás-szobor avatásán készült videofelvétel, amit lemezen juttattunk el támogatóinknak. A Baráti Kör tagjai között év végén egy-egy beregszászi képzőművész alkotását sorsoljuk ki.

Kuratóriumunk tagjai részt vesznek a fontosabb beregszászi magyar vonatkozású eseményeken, beszédet mondanak, koszorúznak.
Az alapítvány feladatának tartja Beregszász és környéke bemutatását az anyaországban, az ott élő vagy onnan elszármazott művészek, írók, költők alkotásainak népszerűsítését, kiállítások rendezését. Gondot fordítunk a többi elszakított területen tevékenykedő magyar szervezetekkel való kapcsolattartásra, nemzeti összetartozásunk demonstrálására.

© 2013 | Beregszaszert.hu | Minden jog fenntartva.