A Beregszászért Alapítvány 2016. évi munkájának eredményei

Categories: Beszámolók

A Beregszászért Alapítvány 2016. évi munkájának eredményei

 

 • Január elején elkészültek és a körlevelekkel együtt elküldtük a 2015. évi munkánkat bemutató emléklapokat.
 • Február elején felkérést kaptunk a Beregszászi Városi Tanácstól, hogy alapítványunk készítse el Hecko Jurij és Baráti Körünk egykori tagja, a tavaly ősszel elhunyt Ortutay Zsuzsa keramikusművész emléktábláját.
 • Február 16-án kelt válaszlevelünkben értesítettük a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottságát, hogy egykori kommunista funkcionárius emlékének megörökítése ellenkezik alapszabályunkkal és meggyőződésünkkel, így Hecko Jurij emléktábláját nem áll módunkban elkészíteni. Ortutay Zsuzsa emléktábláját 2019-re, a művésznő születésének 75. évfordulóján terveztük elkészíteni és felavatni, de figyelembe vesszük a beregszásziak döntését, s még ebben az évben emléket állítunk Baráti Körünk volt tagjának.
 • Március 19-én a nyíregyházi Bencs Villában annak dolgozóival közösen megrendeztük dr. Szöllősy Tibor író és közíró, a Magyar Írószövetség tagja, Baráti Körünk tagja estjét. A rendezvény moderátora alapítványunk kuratóriumának elnöke volt. Vendégünk érdekes előadást tartott eddigi munkásságáról, felolvasott műveiből, majd dedikálta könyveit.
 • Április 3-án a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete tagjainak csoportjával Baráti Körünk több tagja részt vett a felvidéki Borsiban II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen.
 • Április 12-én Nyíregyházán a Felvidékről kitelepített honfitársainkra emlékeztünk.
 • Április 30-án Baráti Körünk nyíregyházi tagjai közül többen részt vettek a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete autóbuszos utazásán Kismajtényban, ahol a Szatmári béke évfordulójára emlékeztünk. Utána Szatmárnémetiben vettünk részt városnézésen.
 • Május 9-én a nyíregyházi Bencs Villában az ott dolgozókkal közösen megrendeztük Kovács Sándor, Baráti Körünk tagja estjét, amelyen vendégünk bemutatta kárpátaljai útikönyveit, beszélt a vereckei emlékmű megtalálásáról és újraavatásáról Ópusztaszeren. A rendezvény végén dedikálta könyveit.
 • Május 21-én a Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete révén kapott vércukorszint-mérőt elvittük Mezőváriba, az orvosi rendelőnek ajándékoztuk alapítványunk nevében.
 • Május 21-én Beregszászban az Európa-Magyar Ház udvarán felavattuk v. Ortutay Zsuzsa szobrász, keramikus és éremművész, Baráti Körünk néhai tagja emléktábláját, amelynek domborművét Balogh Géza nyíregyházi szobrászművész, Baráti Körünk tagja készítette.
 • Május 24-én elkészült a Trianonba szánt francia nyelvű emléklap 200 példánya, a Magyarok Világszövetségéhez juttattuk el továbbításra.
 • Június 3-án Badalóban felavattuk gróf Gvadányi József emléktábláját, amelynek domborművét a múlt évben elhunyt v. Ortutay Zsuzsa, Baráti Körünk egykori tagja készítette. Ez volt az utolsó alkotása. A badalói gróf Gvadányi József Általános Iskolának nemzeti zászlót és a történelmi Magyarországot ábrázoló nagy méretű falitérképet, továbbá két Gvadányi-könyvet ajándékoztunk.
 • Június 3-án Nagymuzsalyban felavattuk Beregszászi Nagy Pál nyelvtudós, a község szülötte emléktábláját. A nagymuzsalyiaknak nemzeti színű zászlót ajándékoztunk.
 • Június 4-én Baráti Körünk több nyíregyházi tagja csatlakozott a Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezetének a trianoni diktátum évfordulója emlékére tartott megemlékezéséhez és gróf Apponyi Albert emléktáblájának megkoszorúzásához.
 • Június 7-én Baráti Körünk több nyíregyházi tagja vett részt a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének autóbuszos utazásán Dolhára, ahol a dolhai csata 313. évfordulójára emlékeztünk. Ünnepi beszédet alapítványunk kuratóriumának elnöke, Dalmay Árpád tartott magyar és ukrán nyelven. Alapítványunk közvetítésével András Domokos, a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének tagja tangóharmonikát ajándékozott a Beregszászi Zeneiskolának. Alapítványunk nemzeti színű zászlót ajándékozott Dolha önkormányzatának.
 • Július 7-én alapítványunk eljuttatta Bátyúba az Igrice Egyesület ajándékát: egy EKG-készüléket és egy vérnyomásmérőt. Az ajándékot Ljáskóné dr. Baraté Gizella, az orvosi rendelő vezetője vette át.
 • Július 7-én a bátyúi nagyközségi könyvtárnak 30 ifjúsági és meséskönyvet ajándékoztunk. A könyveket Tuba Gizella, a könyvtár vezetője vette át.
 • Július 9-én Bátyúban felavattuk Bagu Balázs tanár, tankönyvíró, néprajzkutató, helytörténész emléktábláját, amelynek bronz domborművét Balogh Géza, Baráti Körünk tagja készítette. Az ünnepségen beszédet mondott Dalmay Árpád, alapítványunk kuratóriumának elnöke, Nagy Zoltán Mihály József Attila-díjas író és Nagy Petronella, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja. Az emléktáblánál elhelyeztük az alapítvány koszorúját.
 • Július 11-én 8 beregszászi diák érkezett a  sóstóhegyi egyhetes Igrice táborba alapítványunk meghívására. Útiköltségüket, valamint ellátásuk egy részét alapítványunk fedezte.
 • Július 14-én a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban alapítványunk író-olvasó találkozót rendezett A. V. Tyivanyenko burjátiai Petőfi-kutatóval, aki beszámolt legújabb kutatási eredményeiről és bemutatta idén megjelent orosz nyelvű könyvét.
 • Júliusban rendbe hozattuk Buttykay Ferenc főispán és Zahoray János festőművész elhanyagolt sírját és síremlékét a beregszászi katolikus temetőben.
 • Augusztus 8-án alapítványunk közvetítésével a mezővári orvosi rendelő nagy értékű modern EKG-készüléket (a Szent György Lovagrend Svédországi Nagypriorátusának ajándéka), továbbá légzésfunkció-ellenőrző készüléket és kórházi állványos vérnyomásmérőt kapott (a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Szervezet ajándéka).
 • Augusztus 19-én levelet kaptunk a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivataltól, amelyben közölték, hogy nem ellenzik a beregszászi honfoglalás kori süvegcsúcs emlékművének elhelyezését a Kishegyen.
 • Augusztusban nem tudtuk felavatni Baross Gábor tervezett bronz domborműves emléktábláját a Beregszászi Vasútállomás várótermében, mivel ahhoz a Lembergi Vasút-igazgatóság (mondvacsinált ürüggyel) nem járult hozzá.
 • Továbbra sem kaptunk engedélyt a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságától a már tavaly elkészült (a múlt év májusában és augusztusában kérelmezett) Gáthy Zsigmond-emléktábla és a három beregszászi születésű irodalmár közös kétnyelvű emléktáblájának elhelyezésére.
 • Szeptember végén alapítványunk a Beregi Hírlap c. beregszászi járási lapban két alkalommal közölt fizetett hirdetésben szólította fel a város és a járás magyar állampolgársággal rendelkező lakosait, hogy vegyenek részt és szavazzanak nemmel az október 2-i népszavazáson.
 • Október 13-án alapítványunk meghívására két beregszászi diák — Cimbolinec István (4. sz. Kossuth Lajos Középiskola) és Lizák Cintia (5. sz. ukrán középiskola) vett részt a hagyományos Ciripelő versenyen Sóstóhegyen. Kategóriájában (népdalénekesek felső csoportja) Cimbolinec István a harmadik helyen végzett, így a Beregszászért Alapítvány támogatásával részt vehet november 4–6-án a székelyföldi utazáson.
 • Október 22-én az Európa-Magyar Ház udvarán alapítványunk a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet közreműködésével felavatta az 1956-os hősök és a megtorlások áldozatai emléktábláját. Az emléktáblát dr. Torzsa István beregszászi konzul és Dalmay Árpád kuratóriumi elnök leplezte le. Alapítványunk koszorúját Dalmay Árpád kuratóriumi elnök, Schober Ottó kuratóriumi tag és id. Csobolya József, az alapítvány Tanácsadó Testületének tagja helyezte el az emléktáblánál.
 • Október 22-én Beregszászban az egykori Gáthy Zsigmond utcában (ma Kobiljanszka utca) egy magántulajdonban lévő épület falán felavattuk Gáthy Zsigmond polgármester 2015-ben elkészült emléktábláját. Sírjára a református temetőben és emléktáblájára koszorút tettünk.
 • Október 22-én alapítványunk újabb 40 darab ifjúsági regényt ajándékozott a Bátyúi Nagyközségi Könyvtárnak. Elkészítettük és eljuttattuk a könyvtár márványlapra vésett magyar nyelvű tábláját.
 • Október 22-én Burka Kelemen 1941-ben Pápán kiadott Páter Buttykay című könyvét ajándékoztuk a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségnek. (P. Buttykay Antal Beregszászban született 1875-ben, mellszobra, emléktáblája van Magyarországon.)
 • Október 28-án közreműködtünk mintegy 450 könyv eljuttatásában a bátyúi Bagu Balázs Irodalmi Társaságnak. A könyvek a Szent György Lovagrend ajándékai.
 • Október 28-án tagtársunk, dr. Nagy Gergely gönyűi orvos, a Beregszászért Alapítvány Baráti Körének és a Jobbik Magyarországért Mozgalom Győri Alapszervezetének tagja 200 000 forint adományának köszönhetően 40 egyenként 5000 forint értékű élelmiszercsomagot osztottunk szét Beregszászban a Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesületének tagjai között.
 • November 4-től 6-ig alapítványunk meghívottjaként Cimbolinec István, a beregszászi Kossuth Lajos Középiskola diákja részt vett a székelyföldi Szentegyházán a Ciripelő gálaversenyen, amelyen a nyíregyházi csapat tagjaként lépett színpadra. Korcsoportjában a népdalénekesek versenyében harmadik helyezést ért el. A nyíregyházi csoport ellátogatott Gyulafehérvárra, a Vargyas patak völgyébe, Székelyudvarhelyre és Korondra.
 • November 19-én alapítványunk képviselői részt vettek és koszorúztak Szolyván a honfoglalás kori lovas sírjának helyén álló emlékműnél és az emlékparkban.
 • November 19-én közreműködtünk mintegy 250 könyv eljuttatásában a Szolyvai Magyar Kulturális Szövetségnek és 150 könyvet vittünk a Beregszászi Járási Gyermekkönyvtárnak.
 • Novemberben elkészült a beregszászi honfoglalás kori süvegcsúcs emlékműve, amelyet jövő tavasszal fogunk felavatni a beregszászi Kishegyen. Az emlékművet a süvegcsúcsot megtaláló és leíró Lehoczky Tivadar emlékének szenteljük. Alkotójuk a beregszászi id. Szilágyi Sándor és ifj. Szilágyi Sándor.
 • December 1-jén alapítványunk képviselői részt vettek a Székely Hadosztály megalakulásának 98. évfordulója alkalmából tartott nyíregyházi megemlékezésen, megkoszorúzták a Székely Hadosztály emléktábláját.
 • December 7-én alapítványunk világító földgömböt és könyveket ajándékozott az újraindításának 25. évfordulóját ünneplő Bethlen Gábor Gimnáziumnak.
 • December 15-én választ kaptunk a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivataltól, amelyben értesítettek, hogy „pozitív elbírálásban részesült” Bellyei László, Regőczi Győző és Reichard Piroska közös emléktáblája felavatásának engedélyezésére benyújtott kérvényünk. Bekérték az emléktábla vázlati tervét jóváhagyásra a közigazgatási hivatal művelődési és turisztikai osztályára, amely engedélyezte az emléktábla elhelyezését a Beregszászi Járási Könyvtár épületének homlokzatán. Az emléktáblát 2017 januárjában, a Magyar Kultúra Napján avatjuk fel.
 • December 16-án elkészült Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya c. művének színpadra alkalmazott változata DVD-lemezeken, amelyet az alapítvány Baráti Körének azon tagjai kaptak meg karácsonyi ajándékul, akik ebben az évben támogatták alapítványunkat. Elkészült karácsonyi-újévi képeslapunk és 2017. évi kártyanaptárunk is.
 • December 22-én közvetítésünkkel útnak indult a Szent György Lovagrend által felajánlott orvosi rendelő berendezéseinek és műszereinek szállítmánya.
 • Munkánkhoz felbecsülhetetlen értékű segítséget kaptunk a Nemzeti Együttműködési Alaptól.

© 2013 | Beregszaszert.hu | Minden jog fenntartva.