A Beregszászért Alapítvány 2017. évi munkája

Categories: Beszámolók

A Beregszászért Alapítvány 2017. évi munkája

 • Január 20-án Beregszászban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen alapítványunk Baráti Körének három tagja vett részt, akik megkoszorúzták Kölcsey Ferenc emléktábláját.
 • Január 20-án felavattuk három beregszászi születésű irodalmár, Bellyei László, Regőczi Győző és Reichard Piroska közös, kétnyelvű emléktábláját, amelyet a Beregszászért Alapítvány állított a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. Avatóbeszédet Dalmay Árpád kuratóriumi elnök mondott. Az emléktáblánál elhelyeztük koszorúnkat.
 • Január 27-én Budapesten a Kárpátaljai Szövetség ünnepségén emléklapot adtunk a 90. születésnapját ünneplő dr. Báthory Katalinnak köszönetképpen a kárpátaljai magyarságért végzett áldozatos munkájáért.
 • Január 31-én elvittük a Beregszászi Járási Gyermekkönyvtárba a Szent György Lovagrend ajándékát, 200 ifjúsági és meséskönyvet, valamint alapítványunk ajándékát, egy nagy képernyőjű tévékészüléket.
 • Alapítványunk védnökséget vállalt a gyermekkönyvtár felett.
 • Január 31-én megbeszélést folytattunk Gutman Hugó úrral, a Csizaj Kft. tulajdonosával  a beregszászi süvegcsúcs-emlékmű leendő helyéről, felavatásának idejéről és forgatókönyvéről.
 • Március 24-én részt vettünk Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc születésének 341. évfordulója alkalmából a Rákóczi-emléktáblánál tartott ünnepségen, ahol elhelyeztük alapítványunk koszorúját. Dalmay Árpád, a kuratórium elnöke rövid emlékező beszédet mondott, amelyben felhívta a figyelmet a szabadságharc mának szóló üzenetére: Kárpátalján csak a magyarok és a ruszinok együttműködésével őrizhető meg a béke, háríthatók el az ukrán nacionalisták provokációi.
 • Március 24-én alapítványunk 125 ifjúsági és meséskönyvet ajándékozott a Beregszászi Járási Gyermekkönyvtárnak.
 • Március 26-án Baráti Körünk több tagja részt vett Borsiban a Nagyságos Fejedelem születésének helyén tartott ünnepségen.
 • Március 27-én Baráti Körünk több nyíregyházi tagja vett részt a nyíregyházi Rákóczi-ünnepségen.
 • Március 29-én Baráti Körünk képviselői részt vettek és koszorúztak Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán S. Benedek András költő és irodalomtörténész domborművének felavatásán.
 • Március 30-án elhunyt Szepesi Attila Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, író és publicista, Baráti Körünk tagja.
 • Április 12-én Baráti Körünk nyíregyházi tagjai közül többen részt vettek a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjának rendezvényein, amelyet a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete tartott. Gróf Esterházy János és a kitelepítettek emléktábláinál Dalmay Árpád, kuratóriumunk elnöke mondott emlékbeszédet. Ezt követően emlékkonferenciára került sor felvidéki és nyíregyházi előadók részvételével. A konferenciát kuratóriumunk elnöke vezette, aki egyúttal a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének is elnöke.
 • Április végén értesítést kaptunk, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nem nyertünk, így számos idei tervünk megvalósulása veszélybe került.
 • Április 27-én 77 könyvet ajándékoztunk a Beregszászi Járási Gyermekkönyvtárnak.
 • Április 29-én Baráti Körünk nyíregyházi tagjai közül többen részt vettek a Rákóczi Szövetség városi szervezetének kismajtényi és érmindszenti utazásán.
 • Május 12-én a beregszászi művészeti iskola falán felavatták a tanintézet névadója, Kodály Zoltán emléktábláját, alapítványunk ajándékát. A bronz dombormű Balogh Géza nyíregyházi szobrászművész alkotása.
 • Május 20-án Beregszász Város Napja keretében a stadionban felavatták dr. Kalocsay Géza jogász és válogatott labdarúgó, városunk szülötte és díszpolgára emléktábláját. Létrehozásához alapítványunk is hozzájárult. A bronz dombormű Balogh Géza alkotása.
 • Május végén 100 darab francia nyelvű szórólapot készíttettünk és ajándékoztunk a Magyarok Világszövetségének. A szórólapokat a június 4-i trianoni tiltakozó nagygyűlésen terjesztették.
 • Június 7-én Baráti Körünk nyíregyházi tagjai közül többen részt vettek a Rákóczi Szövetség városi szervezetének dolhai utazásán, ahol a dolhai csata 314. évfordulójára emlékeztek. Az ünnepségen kuratóriumunk elnöke is emlékbeszédet mondott magyarul és ukránul.
 • Július 1-jén a beregszászi Kishegy lábánál felavattuk a honfoglalási emlékhelyet, amely a beregszászi honfoglalási süvegcsúcs márvány obeliszkjéből és a hét vezér tiszteletére készült hét művészi kopjafából áll. Az obeliszk a beregszászi id. Szilágyi Sándor, a műkő süvegcsúcs ifj. Szilágyi Sándor, a hét kopjafa pedig a székelyudvarhelyi Sándor Attila alkotása. Az emlékhely kialakításához magyarországi, kárpátaljai, erdélyi, felvidéki, délvidéki és bécsi magyar civil szervezetek is hozzájárultak.
 • Július 10-től 15-ig alapítványunk meghívására hat beregszászi diák vett részt a sóstóhegyi Igrice táborban. A lányokat Kobály-Sóhaj Ágota, a beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola pedagógusa kísérte el. A tábor zárónapján a lányok az Igrice Nap keretében színpadra léptek, verssel, népdalokkal, tánccal mutatkoztak be a közönségnek.
 • Július közepén elkészültek a honfoglalási emlékhely emléklapjai, amelyeket az emlékhely létrehozásának támogatói és az avatási ünnepség szónokai kaptak meg.
 • Júliusban elkészült és felavatásra vár a beregszászi vasútállomás várótermében Baross Gábor, a „vasminiszter” emléktáblája, amelyet halálának 125. és a Csap–Beregszász–Királyháza vasútvonal megnyitása, valamint a beregszászi vasútállomás átadása 145. évfordulójának emlékére helyezünk el egy későbbi, őszi időpontban. Az emléktáblára került gyönyörű dombormű Szécsi Antal szobrász (a budapesti Baross-szobor alkotója) 1898-ban készült domborművének bronz másolata.
 • Augusztus 3-án a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága engedélyezte Baross Gábor emléktáblájának elhelyezését a beregszászi vasútállomás várótermében. De mert az épület a Lembergi Vasúti Igazgatóság tulajdona, kérték annak hozzájárulását.
 • Augusztus közepén elkészült és szeptember 17-i felavatására vár Pásztor Ferenc pápai prelátus, egykori beregszászi mártír plébános emléktáblája. A bronz dombormű Lengyel Tibor nyíregyházi szobrász alkotása.
 • Augusztus 30-án 113 könyvet, főleg magyar klasszikus írók regényeit, egy DVD-lemezt és egy hanglemezt ajándékoztunk a beregszászi Bethlen Gábor Gimnáziumnak. Ekkor vittük át Dsida Jenő emléktábláját is.
 • Szeptember 1-jén Baráti Körünk néhány tagja részt vett Beregszászban a Bethlen Gábor Gimnázium tanévnyitó ünnepségén, amelyen felavattuk Dsida Jenő emléktábláját. Az ismert költő az 1917/18-as tanévben a beregszászi Magyar Királyi Állami Főgimnázium diákja volt. Az emléktábla domborműve Pálffy Árpád csíkszeredai szobrász alkotása, a vasútállomás épületén 1994-ben elhelyezett relief másolata. Avatóbeszédet kuratóriumunk elnöke mondott. Az emléktábla létrehozásához alapítványunkon kívül dr. Lisztóczky László, az egri Dsida Jenő Baráti Kör elnöke is hozzájárult. Avatóbeszédet kuratóriumunk elnöke mondott.
 • Szeptember 17-én Beregszászban a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház falán felavattuk Pásztor Ferenc emléktábláját, alapítványunk ajándékát. A bronz dombormű Lengyel Tibor nyíregyházi szobrász alkotása. Avatóbeszédet kuratóriumunk elnöke mondott. Az emléktáblát Molnár János plébános és Dalmay Árpád leplezte le.
 • Október 13-én alapítványunk meghívására négy beregszászi diák vett részt a sóstóhegyi iskolában az Igrice Egyesület által rendezett Ciripelő versenyen. Közülük Cimbolinec István a népdalénekesek felső csoportjában elnyerte a zsűri különdíját.
 • A november 1-jei határidőig a tavasszal meghirdetett versfordítói pályázatra hét fordítás érkezett. Az irodalmárokból álló zsűri döntése értelmében Füzesi Magda és Dalmay Árpád fordítása holtversenyben lett első. A második helyre Paár Mária versfordítása került.
 • November 18-án alapítványunk képviselői Szolyván részt vettek a lágerbe elhurcoltak emlékhelyén rendezett megemlékezésen, megkoszorúzták a beregszászi mártírok emléktábláját, valamint a szolyvai honfoglalási lovassír emlékművét.
 • A beregszászi városi végrehajtó bizottság kérelmét a Baross-emléktábla elhelyezéséről Lemberg Kijevbe, Kijev Ungvárra, Ungvár Lembergbe utasította. A kör bezárult. Alapítványunk elnöke Keskeny Ernőhöz, a kijevi magyar nagykövethez, valamint dr. Mélykuti Ferenchez, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzuljához fordult segítségért.
 • November 28-án 37 ifjúsági és történelmi regényt, továbbá három DVD-lemezt ajándékoztunk a beregszászi Bethlen Gábor Gimnáziumnak.
 • December 3-án a beregszászi református templom falán felavattuk Kálmáncsehi Sánta Márton emléktábláját, alapítványunk ajándékát az egyházközségnek. A bronz dombormű Balogh Géza nyíregyházi szobrászművész, Baráti Körünk tagjának alkotása.
 • Elkészült Ljubov Percjuk Beregszászról szóló versének füzete, amely az orosz nyelvű verset és annak hét magyar fordítását tartalmazza, az illusztrációk régi beregszászi színes képeslapok. A füzetet a Baráti Kör tagjai kapják karácsonyi ajándékul.
 • December 8-án alapítványunk közreműködésével eljutott Nagyberegre a Szent György Lovagrend Skandináviai Nagypriorátusának ajándéka: egy EKG-készülék, egy csecsemőmérleg, 9 orvosi köpeny, továbbá a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület ajándéka, egy lézernyomtató. Az ajándékokat lovag Leviczky Mihály, a Szent György Lovagrend Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Priorátusának priorja és lovag Dalmay Árpád, a lovagrend tagja, a Beregszászért Alapítvány elnöke adta át.
 • December 8-án Beregszászba szállítottuk az alapítványunk által létrehozott kishegyi honfoglalási emlékhelyen a későbbiekben elhelyezendő tájékoztató táblát. A tábla Sándor Attila székelyudvarhelyi fafaragó művész alkotása.
 • Értesítést kaptunk a Beregszászi Római Katolikus Egyháztanácstól, hogy az alapítványunk által készíttetett és az egyházközségnek felajánlott Szent László-emléktáblát a parókia tatarozásának befejezése után, lehetőleg még ebben az évben, de legkésőbb jövő év tavaszán avatjuk fel az épület falán. Az emléktábla bronz domborműve Pálffy Katalin budapesti szobrász reliefjének másolata. Létrehozásához hozzájárult Győr város több képviselője és a nyíregyházi Nyírtávhő Kft.
 • Alapítványunk könyvekkel, hanglemezekkel, emlékéremmel járult hozzá a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola Kodály-emlékszobájának létrehozásához.

© 2013 | Beregszaszert.hu | Minden jog fenntartva.