A Beregszászért Alapítvány 2015. évi eredményei

Categories: Beszámolók

 

 •  Március 29-én a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének küldöttségével Baráti Körünk nyíregyháza tagjai közül többen ellátogattunk Borsiba, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyére, ahol részt vettünk az ünnepségen.
 • Április 20-án a nyíregyházi Bencs-villában az ott dolgozókkal közösen megrendeztük Gazda József erdélyi író Vezényelt történelem című könyvének bemutatóját, találkoztunk a szerzővel.
 • Április 25-én a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének küldöttségével Baráti Körünk néhány nyíregyházi tagja a partiumi Kismajtényban részt vett a Szatmári béke évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Utána ellátogattunk Kaplonyba, megtekintettük a Károlyi család kriptáját, majd Nagykárolyban a Károlyi-kastélyt.
 • Május 16-án a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének csoportjával Baráti Körünk nyíregyházi tagjai közül többen ellátogattunk Kassára, megtekintettük a Szent Erzsébet székesegyházat, a kriptát és a belvárost
 • Május 29-én a Pest megyei Nyáregyházán a nagyközség önkormányzatával közösen felavattuk Fedák Sári emléktábláját, amely alapítványunk kezdeményezésére és nagyobb részben anyagi támogatásával készült. A domborművet Balogh Géza nyíregyházi szobrászművész, Baráti Körünk tagja készítette.
 • Június 6-án Beregszászban megkoszorúztuk a 25 évvel ezelőtt elhunyt Terebesi Viktor matematikatanár emléktábláját a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola épületében. Aznap koszorút helyeztünk el sírján is a nyíregyházi temetőben.
 • Június 22-én Beregszászban segítettünk a visegrádi székhelyű Szent György Lovagrend Beregszásznak szánt segélycsomagjainak összeállításában és eljuttatásában a rászorulókhoz.
 • Június 23-án a Bethlen Gábor Alap forráshiányra hivatkozva elutasította A történelmi és kulturális örökség megőrzése és gyarapítása a Beregszászi járásban címmel benyújtott pályázatunk támogatását
 • Július 13-án alapítványunk meghívására és támogatásával a Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium hat diákja érkezett Szabó Éva tanárnő vezetésével a sóstóhegyi egyhetes Igrice táborba. A lányok a július 18-i Igrice Napon rövid előadásban mutatták be Beregszászt és iskolájukat.
 • Júliusban elkészült a Fedák Sári-emléktábla avatásának emléklapja, amelyet az emléktábla létrehozásához és felavatásához hozzájárult személyek kaptak meg.
 • Szeptember 4-től 6-ig alapítványunk Baráti Körének több tagja részt vett a kárpátaljaiak hagyományos balatonföldvári találkozóján. Az alapítvány kuratóriumának elnöke beszámolt tevékenységünkről. Újabb 11 személy csatlakozott a Baráti Körhöz.
 • Szeptember 18-19-én a Baráti Kör tagjai által adományozott 123 000 forintból 41, egyenként 3000 forint értékű élelmiszercsomagot osztottunk szét Beregszászban a rászorultaknak, elsősorban a Petőfi Sándor Nyugdíjasklub tagjainak.
 • Október 9-én alapítványunk meghívására és támogatásával a beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium két diákja vett részt a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Egyesület hagyományos Ciripelő versenyén. A felső csoport versmondói között Kopasz Sára, a gimnázium diákja első helyezést ért el.
 • Október végére felújítottuk a beregszászi református temetőben a Horthy-sírokat és Tamás Mihály író szüleinek és fivérének sírját (Tvaroska-sírok).
 • Október 31-én a beregszászi városi kultúrház falán felavattuk Garanyi József, Horváth Anna és Nádas Anna emléktábláit. A három bronz dombormű Ortutay Zsuzsa alkotása.
 • November 6-tól 8-ig támogatásunkkal a beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium két diákja egy tanárnő kíséretében  részt vett a székelyföldi Szentegyházán a Ciripelő versenyen. A két kislány szép sikert ért el a vetélkedőn.  A nyíregyházi csoport tagjaiként ellátogattunk Válaszútra a Kallós Zoltán Múzeumba, a Madarasi Hargitára, Székelyudvarhelyre és Korondra.
 • December 12-én alapítványunk képviselői részt vettek Nyíregyházán a Székely Hadosztály emléktáblájának felavatása alkalmából rendezett ünnepségen.
 • December közepén elkészült Rónai János A beregszászi róm. kath. templom története című, 1907-ben Beregszászban megjelent könyvének reprint kiadása, amit a Beregszászért Alapítvány Baráti Körének azok a tagjai kapják meg karácsonyi ajándékul, akik 2015-ben adományukkal támogatták alapítványunk munkáját.
 • Elkészült alapítványunk hagyományos karácsonyi lapja és jövő évi kártyanaptára.
 • Alapítványunk Rónai János könyvéből 100 darabot ajándékozott a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségnek.
 • Elkészültek és Beregszászban felavatásra várnak Gáthy Zsigmond egykori polgármester, valamint Bellyei László, Regőczi Győző és Reichard Piroska beregszászi születésű irodalmárok kétnyelvű emléktáblái.
 • Készül és a jövő év elején postázásra kerül az idén felavatott emléktáblákat bemutató emléklapunk.
 • A beregszászi süvegcsúcs tervezett emlékműve (a szükséges engedély és anyagiak hiánya miatt) 2016-ban kerül felavatásra.
 • Alapítványunk munkájában nagy segítséget jelentett a Nemzeti Együttműködési Alap támogatása.

© 2013 | Beregszaszert.hu | Minden jog fenntartva.